LIV: sporne povezave direktorja občinske uprave mag. Iztoka Morija?

Velenje, 11. marec – Ljudska iniciativa Velenje, je za torek napovedala izročitev peticije z več kot tisoč podpisi, s katero zahtevajo odstop direktorja, nadzornega sveta ter skupščine Komunalnega podjetja Velenje. Kot zatrjujejo so vodilni imeli dovolj časa za temeljito preoblikovanje delovanja podjetja v korist javnosti, a tega niso storili. Zato zdaj zahtevajo, da prevzamejo vsaj moralno odgovornost za svoje pomanjkljivo delo, saj so nepravilnosti v gospodarjenju z javnim podjetjem zagotovo odraz današnjega stanja.
Kot navajajo so v lanskem letu s podobno peticijo uspeli doseči odstop direktorja Zdravstvenega doma Velenje, zato pričakujejo podoben odziv tudi tokrat. Pri tem so poudarili upravičenost izpostavljanja problematike v ZD Velenje kar potrjuje tudi poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Velenje, ki opozarja na več hujših nepravilnosti. Posebej so izpostavili nepravilnosti v pogodbi za najem prostorov ZD Velenje s podjetjem M- Živic, ki je na sporen način oddal prostore ZD Velenje. Direktor podjetja M-ŽIVIC, pa je hkrati tudi direktor podjetja TANDER d.o.o. katere polovični lastnik je direktor občinske uprave mag. Iztok Mori, druge polovice pa njegov sin Žiga Mori. S tem Ljudska iniciativa odpira novo fronto, tokrat z direktorjem občinske uprave mag. Iztokom Morijem.