Leto zaključujejo dobrodelno

Mestna občina Velenje bo tudi letošnje leto zaključila dobrodelno in namesto ognjemeta na silvestrski večer 10 tisoč evrov namenila Odboru za pomoč občankam in občanom Šaleške doline, ta pa bo pomagal tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo.

V tem letu so preko odbora za dobrodelne namene namenili več kot 40 tisoč evrov. Za nakup kombija za prevoz invalidne osebe so namenili 2 tisoč evrov, za plačilo položnic socialno šibkih 3.767 evrov, za novo opremo Varstveno delovnega centra SAŠA 3 tisoč evrov, za pomoč otrokom v stiski so 3 tisoč evrov namenili Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje), za pomoč starejšim v stiski 3 tisoč evrov tudi Domu za varstvo odraslih Velenje, 2 tisoč evrov Plavalnemu klubu Velenje, skoraj 2 tisoč evrov pa za plačilo stroškov pogrebov socialno šibkih. Društvu distrofikov Slovenije so pomagali z donacijo 500 evrov, 5 tisoč evrov so namenili za počitnice otrok, ki jih je organizirala MZPM Velenje, za akcijo Deželak junak so darovali tisoč evrov, za pomoč družini zaradi požara pa so skupaj z občani zbrali nekaj več kot 15 tisoč evrov.

Na Pljusku ob Velenjskem jezeru so z donacijo 2 tisoč evrov podprli dobrodelno akcijo Odrežimo drugačnost, s katero frizerji zbirajo sredstva za letovanja otrok pod okriljem ZPM Slovenije in MZPM Velenje. 10 tisoč evrov so namenili za pomoč ob naravni nesreči Občini Mislinja.
Z dobrodelnostjo bodo nadaljevali tudi v letu 2023, pozivajo pa tudi vse občanke in občane, da pomagajo ljudem okoli sebe, če ti to potrebujejo in če je to v njihovi moči.