Leto dni brali Kajuha

Akcijo Beremo Kajuha so v Šoštanju začeli 1. januarja 2022 in zaključili 1. hanuarja 2023, ko je v imenu Zavoda za kulturo Šoštanj brala oz. recitirala Kajuha Milojka Bačovnik Komprej. Vse leto so namreč v vsakem vremenu člani društev, zavodov in različnih organizacij v počastitev Kajuhovega leta v Šoštanju brali Kajuhovo poezijo v ali ob Kajuhovem parku.

Zadnji dan so bili vabljeni vsi, ki so se branja udeležili skozi leto. Na manjši pogostitvi je pobudnik projekta Kajetan Čop zastopnikom društev podaril knjižico 100 dejstev o Kajuhu.