KP spremenilo ceno variabilnega dela toplote

Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje je na petkovi seji sprejel sklep, s katerim so potrdili novo ceno variabilnega dela cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za gospodinjske odjemalce. Novi variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike gospodinjskega odjema Šaleške doline s 1. 3. 2024 torej znaša 68,19542 €/MWh brez DDV, kar predstavlja 0,7 % znižanje variabilnega dela cene toplote. Hkrati bosta občini Velenje in Šoštanj še dodatno subvencionirali ceno toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za meseca marec in april 2024 v višini 5,00 €/MWh.

Spomnimo: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je že na seji Sveta ustanoviteljev, dne 29. 1. 2024, predstavnike lokalne skupnosti seznanilo z znižanjem nakupne cene toplotne energije s strani Termoelektrarne Šoštanj. Ta je ceno toplotne energije znižala že 1. 1. 2024 in nazadnje 1. 2. 2024. Na podlagi nove povprečne nakupne cene toplote s strani TEŠ, je Svet ustanoviteljev sklenil, da temu primerno uskladi/zniža variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike gospodinjskega odjema v Šaleški dolini. Variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo poslovnega in industrijskega odjema ostaja nespremenjen in znaša 73,05421 €/MWh (brez DDV).