Ko pomoč potrebujejo gasilci

Po sobotnem šoku, ko je so se poplavne vode postopoma vračale v struge, se je na področju Zgornje savinjske in Zadrečke doline pokazala vsa grozljiva resničnost in neopisljiva škoda divjanja povodja Savinje in Drete. V Nazarjah smo v času čiščenja poplavljenega gasilskega doma ( s funkcijo GEŠP-gasilske enote širšega pomena) izvedeli za veliko nastalo škodo; predsednik PGD Nazarje Boštjan Cigale nam je opisal stanje kot alarmantno v širšem okolju občine Nazarje. »Tretjič poplavljen na gasilski dom s tehnično opremo za gašenje in zahtevno reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, v cestnem prometu ter z gasilskim servisom, smo ob nočnem alarmu za nevarnost poplav najprej poizkušali sami reševati svojo dragoceno tehniko in opremo. Vsega nismo uspeli, ker je voda po nenadnem vdoru tako Savinje kot Drete že zalivala naše prostore v bližini sotočja tokrat rekordno naraslih rek. Za sanacijo stanja bomo takoj potrebovali izredno pomoč za vzpostavitev operativnega stanja. Na srečo so nam že priskočili na pomoč gasilci iz Kostanjevice na Krasu, Donačke Gore, ter številnih drugih. Poseben dogovor je ob tem stekel tudi s poklicno gasilsko enoto (PGE) Celje o deljenju dela specialnega reševanja ob prisotnosti nevarnih snovi. Ob tem pa me veseli, da so se množično odzvali pripadniki prostovoljnih gasilskih enot iz številnih slovenskih krajev, civilna zaščita , tudi pomoč poklicnih GE je bila dobrodošla. Tako domači gasilci iz vse ZGSD kot od drugod iz Slovenije so takoj množično priskočili na pomoč prizadetim občanom naše zrušene doline. Že zdaj vsem en velik hvala in naj živi naše gasilsko geslo na pomoč!«

JM