Knjižnica Velenje ima prenovljen sistem hlajenja in ogrevanja

Zadnja leta so v Knjižnici Velenje predvsem od junija do septembra zelo pogosto popravljali sistem hlajenja. Največkrat je šlo za samodejno izklapljanje agregata in posledično izklop hlajenja v prostorih knjižnice. Strokovni pregled je pokazal, da je nujno potreben nakup novega agregata, hkrati pa je bilo treba zagotoviti tudi hlajenje (ogrevanje) pravljične sobe za najmlajše, ki do zdaj ni imela urejenega takšnega sistema. MO Velenje je tako v letošnjem proračunu zagotovila del finančnih sredstev za izvedbo investicije. Prav tako pa je projekt uspešno prijavila na javni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2023 in pridobila sklep o sofinanciranju projekta v višini 46.800 evrov oz. do 50 odstotkov upravičenih stroškov investicije. Dela so bila septembra letos zaključena.

Po izvedbi javnega razpisa je bilo za zamenjavo agregata izbrano podjetje Krevzel instalacije, d. o. o., za namestitev sistema hlajenja/ogrevanja v pravljični sobi pa podjetje Ragrad, d. o. o. Celotna vrednost investicije z DDV je znašala 109.835,75 evra.

Število vpisanih članov Knjižnice Velenje je 9.412, v letu 2022 pa jo je obiskalo 199.716 obiskovalcev. Pripravili so 492 različnih prireditev in dogodkov od predavanj, ur pravljic, delavnic za otroke in odrasle, literarnih dogodkov, razstav, predstavitev knjig in/ali avtorjev, bralnih krožkov, pogovorov, filmskih projekcij, bralnih klubov, sejmov, dobrodelnih akcij, proslav do ostalih srečanj. Te dogodke je obiskalo več kot 9.000 obiskovalcev.