Knapi se še pogajajo

Velenje – Danes, v ponedeljek, je poslovodstvo Premogovnika Velenje nadaljevalo pogajanja z vsemi socialnimi partnerji v podjetju o višini izplačila delovne uspešnosti za leto 2017 in stimulacije za delo. Teden dni prej so jih seznanili z ponudbo,tokrat pa so se o njej izrekli tudi socialni partneji, med njimi tudi sindikata SPESS in SDRES. Slednji še čaka na odgovor na 13 stavkovnih zahtev, ki so jih poslovodstvu predali v četrtek, 11. januarja. Rok za odgovor nanje se izteče ta petek, 26. januarja. Poslovodstvo bo zagotovo odgovorilo nanje, obenem pa na Premogovniku Velenje preverjajo, ali so bili sindikalni postopki SDRES-a doslej izpeljani po črki zakona. Ta namreč natančno določa, kako je treba postopati v primeru zaostrovanja socialnega dialoga, ki se lahko konča s stavko.