Kmalu 1.200 metrov nove kanalizacije v Vinski Gori 

Velenje – MO Velenje je pridobila sredstva Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije in Evropske unije v višini 50 % upravičenih stroškov za sofinanciranje dograditve kanalizacijskega sistema – male komunalne čistilne naprave (MKČN) – na območju Vinske Gore. Ta predvideva ločeno gradnjo sistema odvajanja odplak, v okviru katere bo treba zgraditi tudi novo kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih vod. Obstoječi kanali se bodo uporabili za odvod padavinskih vod. Z deli bo izvajalec pričel predvidoma 19. julija, zaključek investicije je predviden konec oktobra 2023.
V okviru gradnje kanalizacije obstoječega naselja Vinska Gora – center so predvideni štirje kanali za gradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo s slepimi odcepi v skupni dolžini več kot 700 metrov. Na območju Podvina in Pirešice je predvidena gradnja kanalov s slepimi odcepi v skupni dolžini 450 metrov.
Vrednost investicije znaša skoraj 300.000 evrov brez DDV.