Ključne za starejše in upokojence bodo sistemske rešitve na državni ravni

Na zadnjih lokalnih volitvah so bili na predlog skupine volivcev z liste ZaS – Lista za starejše (ZaS) izvoljeni v Svet MOV trije svetniki: Darinka Mravljak, Ivan Planinc in Franc Vedenik, ki pa je kmalu po konstituiranju svetniške skupine Lista za starejše iz nje izstopil. K pogovoru glede izvajanja programa ZaS smo povabili Ivana Planinca, ki v Svetu MOV opravlja funkcijo vodje svetniške skupine ZaS, in Darinko Mravljak, ki še naprej nepoklicno opravlja funkcijo podžupanje MOV.

Kmalu bo poteklo leto od lokalnih volitev. Kaj se je zgodilo takoj po volitvah, da je Franc Vedenik izstopil iz svetniške skupine ZaS? Kako uresničujeta program ZaS in kakšni so načrti za naprej?

Planinc: »Že v času volilne kampanje je imel Franc Vedenik znotraj ZaS različen pogled na posamezne vsebine. A smo jih sproti nekako s pogovori reševali. Po volitvah pa so se zadeve močno poslabšale. Spet je sledil pogovor in na koncu je delo vodje svetniške skupine prevzel celo Franc Vedenik. Prepričan sem bil, da bomo v prihodnje uspešno sodelovali. A po mesecu dni, v januarju, je poslal mail, da zaradi kaotičnih razmer v ZaS odstopa kot svetnik ZaS. Kaotičnih razmer pa ni bilo nikjer, videl in ustvarjal jih je samo Franc Vedenik. Njegov pogled na listo je bil popolnoma drugačen, kot jo vidimo midva z Darinko in še številni drugi, ki so na listi kandidirali. Videl jo je le kot del Društva upokojencev Velenje in ne kot neodvisno politično opcijo, ki želi uresničevati vsebine za vse starejše.«
Mravljak: »Zelo mi je žal, da se je naš zelo smelo in optimistično zastavljen program tako hitro razdvojil. Hkrati pa sem vesela, da se je Vedenik odločil za samostojno pot, saj ni človek dialoga. Biti mora vse tako, kot želi on, drugih, četudi argumentiranih mnenj, ne upošteva. Zato menim, da je bila med drugim tudi moja razprava v Svetu MOV ob sprejemanju Sprememb in dopolnitev Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v MOV razlog za njegov izstop iz svetniške skupine. Vedenik je na seji Sveta MOV razpravljal kot predsednik DU Velenje in ŠPZDU ter dejal, da so spremembe odloka nujne, saj po obstoječem odloku prejemajo manjša društva preveč sredstev. Sicer sem glasovala za sprejem tega odloka, a hkrati opozorila, da bodo s sprejetjem sprememb odloka manjša društva prejela bistveno manj kot pred tem in zato ne bodo zmogla izvesti vseh svojih programov. Prosila sem župana, da se zaradi tega tem društvom omogoči financiranje tudi s prijavo na druge razpise. Župan je moj predlog na seji podprl, Vedenik pa je verjetno iz protesta zvečer napisal izstopno izjavo.«

Celoten intervju si preberite v današnjem Našem času.