Kdo potrebuje dovoljenje za delo?

Na trgu dela, ki je v zadnjem času doživel precej veliko sprememb, se pogosto pojavljajo vprašanja z zvezi z zaposlitvijo tujcev. Nekateri za delo v Sloveniji potrebujejo delovna dovoljenja. Ta so obvezna za vse delavce, ki želijo delo opravljati v Sloveniji in so državljani Bosne in Hercegovine ali Srbije. Enako velja za tujce, ki bi opravljali sezonska dela v kmetijstvu. Delovno dovoljenje je uradni dokument, ki ga izda Zavod RS za zaposlovanje.

Delavci iz Bosne in Hercegovine ter Srbije morajo tako imeti veljavno delovno dovoljenje, da lahko na Upravni enoti zaprosijo še za Enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Drugačni pogoji pa veljajo za državljane tretjih držav (izven EU in EGP), ki niso državljani držav, s katerimi ima Slovenija sklenjene posebne sporazume o prostem pretoku delovne sile. Tudi državljani EU imajo prost dostop do trga dela.

V vsakem primeru pa tujci, ki ne prihajajo iz EU ali EGP, potrebujejo Enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Upravne enote se zaradi navala potreb po tuji delovni sili utapljajo v reševanju vlog.

Sankcije za tujce brez delovnega dovoljenja

Tujci (iz BiH ali Srbije), ki v Sloveniji delajo brez veljavnega delovnega dovoljenja in/ali Enotnega dovoljenja za prebivanje in delo , so lahko izpostavljeni sankcijam  (denarna kazen, izgon iz države in prepoved vstopa v Slovenijo za določen čas). Prav tako sledi sankcioniranje delodajalca, če zaposluje tujce, ki nimajo veljavnih dovoljenj. Izgubijo lahko tudi možnost novega zaposlovanja tujcev. (vir)