Kakšna je trenutna situacija v energetskih družbah?

»Kakšna je trenutna situacija v energetskih družbah, je zelo dobro vprašanje za vse tiste, ki jih vodijo in za državno politiko,« je na naše vprašanje odgovoril Peter Dermol in dodal: »V prihodnjem tednu sklicujem širši sestanek z vsemi ključnimi odločevalci, tako na ravni Šaleške doline, HSE, ministrstva, ELES-a in sindikatov. Želim – v  svojem osebnem in v imenu vseh občank in občanov – pridobiti vse informacije, kaj se v Premogovniku Velenje in posledično v TE Šoštanj dogaja. To, da nimamo realnih informacij, je neodgovorno.«