Kakšen zrak imamo v Šaleški dolini?

V Našem času redno objavljamo rezultate meritev onesnaževanja zraka, na Medobčinski inšpekciji pa so pripravili celovito poročilo za lansko leto. To kaže, da koncentracije žveplovega dioksida in dušikovega dioksida niso bile nikoli presežene. Koncentracije ozona so sicer nekajkrat presegle ciljne vrednosti na treh merilnih postajah, a te nikoli niso bile v alarmnih vrednostih. Koncentracije prašnih delcev pa so presegle ciljne vrednosti na vseh merilnih postajah, a so bile te še vedno pod alarmnimi vrednostmi.