Kako vozimo z e-skiroji?

Poligon varne vožnje z e-skirojem

E-skiro ni igrača

E-skiroji spadajo med lahka motorna vozila. Zaradi svojih konstrukcijskih lastnosti in manjše stabilnosti ter dokaj visokih hitrosti (do 25 km/h) predstavljajo večje tveganje za uporabnike. Vozniki e-skirojev morajo upoštevati, da je ob zaviranju, sploh pri višjih hitrostih, nestabilen. Njihova kolesa so majhna in občutljiva na razne neravnine (razpoke na vozni površini, dvignjene dele na vozni površini) in ovire na vozni površini (kamenje in podobno), zato so lahko prej podvrženi padcem. Zato je nujno, da se vozniki e-skirojev teh tveganj zavedajo, da poznajo pravila ter jih upoštevajo, ter da poskrbijo za lastno varnost tudi z uporabo zaščitne čelade in vidnostjo v prometu. Voznikom e-skirojev priporočamo previdno vožnjo s postopnim zaviranjem in odsvetujemo uporabo na mokrem vozišču.

Zaščitna čelada je priporočljiva za vse

Brez čelade in pri hitrosti prek 20 kilometrov na uro, se lahko ob padcu voznik nepričakovano težko poškoduje. Ne glede na to, da je uporaba zaščitne čelade obvezna do 18. leta, Agencija za varnost prometa priporoča uporabo vsem voznikom e-skirojev, saj so posledice padcev (poškodbe obraza in glave, ki so med pogostejšimi) brez nje praviloma težje.

Kdo lahko vozi e-skiro?

Osebe, starejše od 14 let oziroma od 12. do 14. leta, če imajo kolesarsko izkaznico.

Kje lahko vozimo e-skiro?

Vozniki e-skirojev morajo voziti po površinah, namenjenih kolesarjem. Kjer teh površin ni, morajo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje do 50 kilometrov na uro. Pravila, ki veljajo za kolesarje, se smiselno uporabljajo tudi za voznike e-skirojev oz. lahkih motornih vozil.

Znate upravljati z e-skirojem?

Za varno vožnjo sledite navodilom za uporabo, ki jih je izdal proizvajalec e-skiroja. Z navodili se podrobno seznanite še pred pričetkom prve vožnje.

Obvezna oprema e-skiroja

Z vidika varnosti vseh udeležencev je pomembno zakonsko določilo, da mora imeti voznik e-skiroja ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgan na sprednji strani žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.

Na e-skiro brez slušalk in mobilnega telefona

Vozniki e-skirojev naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk ali mobilnega telefona, saj to odvrača pozornost od dogajanja v prometu. Tako zlahka spregledajo pešca, otroka, starejšega udeleženca, ali druge izpostavljene skupine udeležencev (invalidi, gibalno ovirani).

Prevoz drugih oseb ni dovoljen!

Na e-skiroju je prepovedano prevažati druge osebe. Prevoz je izjemoma dovoljen, če je proizvajalec to predvidel (peti odstavek 97.a člena Zakona o pravilih cestnega prometa). Osebe lahko prevaža le polnoletna oseba (osmi odstavek 93. člena Zakona o pravilih cestnega prometa).

Alkohol ne sodi v promet!

Tudi za voznike e-skirojev Agencija za varnost prometa priporoča ničelno toleranco do alkohola v prometu. Le tako bodo lahko varni v prometu.

Udeležba na območjih skupnega prometnega prostora in v območjih za pešce

Agencija in Policija opozarjata, da je največja možna mera previdnosti potrebna na območjih skupnega prometnega prostora, ki ga souporabljajo vsi udeleženci cestnega prometa v skladu z načeli cestnega prometa. Vozniki morajo v območju skupnega prometnega prostora voziti tako, da ne ogrožajo pešcev.

V območjih za pešce lahko vozijo le z maksimalno hitrostjo pešca, najbolje pa je, da z e-skiroja sestopijo. E-skiroji so skoraj neslišni, zato jih drugi udeleženci v prometu težje zaznajo, prav tako pogosto ne pričakujejo, da so tako hitri, zato lahko pride do neustreznih ali prepoznih reakcij pešcev oziroma drugih udeležencev v prometu. Nase naj zato vozniki e-skirojev opozorijo z zvočnim signalom. Na voznike e-skirojev pa morajo biti še posebej pozorni vozniki motornih vozil. Pri prehitevanju e-skirojev morajo dosledno upoštevati minimalno bočno razdaljo, ki znaša najmanj 1,5 metra in prehitevanje izvesti le tedaj, ko je to povsem varno. Zaradi majhne površine silhuete so uporabniki e-skirojev tudi slabše vidni.