Kako voliti v času korone?

VELENJE – Občinska volilna komisija je na Nacionalni inštitut za javno zdravje naslovila prošnjo za pojasnila pri izvedbi nadomestnih volitev župana v Mestni občini Velenje. Med drugim so posebej zaprosili za mnenje o tem, ali in kako naj izvedejo glasovanje na domu, za katerega zaprosijo tisti, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno na volišče. Tako osebo morata obiskati najmanj dva člana volilnega odbora. Volivcu morata izročiti glasovnico, podpisati mora zapisnik o opravljenem glasovanju, biti morata v prostoru, kjer volivec ob zagotovljeni tajnosti glasovanja, izrazi svojo voljo. Kako ravnati v primeru, ko je takšen volivec na primer v karanteni ali celo potrjeno okužen z virusom covid? Kaj če je okužen kdo od članov volilnega odbora, pa tega sploh ne ve, sta bili glavni vprašanji zakaj so v OVK nacionalni inštitut za te primere zaprosili za posebna navodila. O njih bodo predsednike in podpredsednike volilnih odborov seznanili na inštruktaži, kjer bodo prevzeli potrebno gradivo, v petek, 9. oktobra. Pričakujejo, da bodo odgovor do takrat dobili.