Kako dolge počitnice imajo slovenski šolarji?

Podatki za 37 držav, vključenih v program EU Erasmus+, kamor spada 27 držav članic EU, ter Albanija, BiH, Švica, Islandija, Lihtenštajn, Črna gora, Severna Makedonija, Norveška, Srbija in Turčija, kažejo, da se poletne počitnice začenjajo v obdobju od konca maja do druge polovice julija, v večini izobraževalnih sistemov pa trajajo od 9 do 12 tednov. Slovenija se s skoraj 10 tedni poletnih počitnic umešča med deseterico držav, ki imajo med 8 in 10 tednov poletnih počitnic. Najkrajše poletne počitnice oz. počitnice, ki trajajo največ šest tednov, imajo Danska, nekatere nemške dežele, Nizozemska, nekateri švicarski kantoni in Lihtenštajn. Najdaljše počitnice pa imajo šolarji v večini italijanskih dežel, v Latviji in na Malti, kjer so poleti doma po 13 tednov.

Različno po regijah in tudi občinah

V nekaterih državah je sicer dolžina poletnih počitnic različna glede na različne ravni osnovnega in srednješolskega izobraževanja. Odločitve glede dolžine in začetka poletnih počitnic znotraj države ponekod sprejemajo na regijski ravni, ponekod tudi na občinski.
Med drugim v Avstriji odločitve o tem sprejemajo na regijski oziroma deželni ravni. Avstrija spada v skupno držav, kjer imajo šolarji poleti od 8 do 10 tednov počitnic, kar je podobno kot v Sloveniji. Slab teden dni več kot slovenski pa imajo poletnih počitnic hrvaški šolarji. Po skupnem številu počitniških dni v celem šolskem letu imajo šolarji v obeh omenjenih sosednjih državah več počitnic kot slovenski šolarji, skupno po 110 dni in več, medtem ko imajo slovenski šolarji manj kot sto dni počitnic na leto.

V večini držav so počitnice osnovnošolcev skupno dolge od 100 do 120 dni na leto. Več kot 120 dni počitnic letno imajo šolarji v sedmih državah, od teh imajo največ prostih dni šolarji na Malti, ki so doma najdlje, 135 dni na leto. V šestih državah, med njimi je tudi Slovenija, imajo manj kot sto pouka prostih dni na leto. Najmanj počitnic, to je 87 dni, imajo šolarji na Danskem, Nizozemskem in Norveškem.

Vir: Evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice