Kadrovska osvežitev Naravovarstvene zveze Smrekovec

Na sedežu Naravovarstvene zveze Smrekovec (NZ Smrekovec) v prostorih vile Lučka je v januarju potekala redna letna skupščina, na kateri so vodstvo in predstavniki partnerjev obravnavali delo v minulem obdobju ter sprejeli nekatere odločnejše usmeritve za nadaljnje delo.

Zveza je bila ustanovljena leta 2005 z namenom raziskovanja, proučevanja in ohranjanja znamenitega naravnega ambienta planinsko-gorske planote med Koroško, Šaleško in Zgornjesavinjsko dolino. Ker so planinci, gorniki in okoljsko ozaveščeni prebivalci s tega področja pred 18 leti ocenili, da so ta čudoviti planinski svet, še skoraj neokrnjena narava, živalstvo in kultura sobivanja ljudi in narave vse bolj ogroženi, so se povezali v skupni ideji ohraniti kar največ pristnega življenja in naravnih lepot. To smelo pionirsko in predano delo želi nadaljevati sedanje osveženo vodstvo zveze.

Nova vodja Klavdija Šeruga

NZ Smrekovec so doslej vodili Bojan Rotovnik, Irena Brložnik in Jure Grudnik. Sedež ostaja v Šoštanju. Za predsednico je bila po odstopu zadnjega predsednika Jureta Grudnika izvoljena Klavdija Šeruga, članica PD Velenje. Za podpredsednika sta bila izvoljena Peter Tomše (PD Črna na Koroškem) in Bernard Štiglic (predsednik PD Ljubno ob Savinji, oba varuha gorske narave). Nadzorni odbor bo vodil Matej Kortnik (PD Šoštanj).

Predsednica Klavdija Šeruga, informatorka IT s četrtstoletnimi izkušnjami alpinistke z alpinistično šolo, planinske vodnice in varuhinje gorske narave, tudi strastna poznavalka gorskih zelišč, je predvsem navdušenka nad vsem, kar je povezano s planinstvom in gorništvom: »Društva naj bi povezovala ideje in ljudi, skrbela, da se tradicije in znanja prenašajo, da se dobra dela razširijo. Iz tega naj izhaja tudi namen delovanja naše Naravovarstvene zveze, združevanje različnih interesov in raznolikega znanja, kar bi privedlo do najboljšega učinka na področju ohranitve naše prelepe okolice, ki nas »hrani« tako v dobesednem kot tudi v prenesenem pomenu.«

Na skupščini so sprejeli program dela, ki vsebuje tudi nekaj novosti, večina temeljnih nalog iz prejšnjih mandatov pa ostaja. Sprejeli so tudi sklep, da bo Komisija za varstvo gorske narave pri PZS Velenjčanu Jožetu Melanšku 23. marca podelila najvišje priznanje za zasluge pri vodenju NZ Smrekovec in širše.