Jutri praznuje Civilna zaščita

Jutri praznujemo dan Civilne zaščite, 1. marec, ki smo ga v Sloveniji uveljavili takoj po osamosvojitvi leta 1992. Tradicionalno je to tudi priložnost, da izrazimo priznanje najzaslužnejšim in se hkrati zahvalimo vsem poklicnim in prostovoljnim reševalcem, pripadnikom Civilne zaščite, pa tudi ostalim strukturam (policistom in vojakom) za napore in prizadevanja pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Poveljnik CZZŠ Janez Melanšek pravi: »Dan Civilne zaščite je pomemben dan, praznik vseh, ki v Republiki Sloveniji skrbijo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dan vseh, ki ob razmerah, ko nas ogrožajo naravne in druge nesreče poskrbijo za učinkovito ukrepanje, varujejo človeška življenja, skrbijo za naša premoženja in preprečujejo usodne posledice za okolje. Je prazničen dan za vse, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«

Še posebej pa je ta dan prazničen in poseben za vse, ki so za svojo prizadevnost prejeli priznanja za svoje humanitarno poslanstvo. Ker pa trenutno zaradi epidemije ne bo možno pripraviti svečane prireditve, bodo priznanja prejemnikom izročena ob prvi priložnosti.

»Vsem prejemnikom priznanj iz srca čestitamo in se zahvaljujem za vse, kar ste storili dobrega za dobrobit soljudi ter vaše skupnosti. Hvala za vse ure in dneve, ki ste jih nesebično darovali za našo varnost,« še dodaja Janez Melanšek

Priznanja Civilne zaščite med drugimi prejmejo tudi Boris Lambizer (zlati znak CZ) ter Bojan Brcar in Udarnik MC Velenje (bronasti znak CZ).