Javna obravnava Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

Velenje – Danes, v sredo, bo ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) javna obravnava Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  zazidalnem načrtu Staro Velenje.  Na javno obravnavo so vabljeni vsi zainteresirani občani, zastopniki nosilcev urejanja prostora, lokalnih skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti.