Izjemni dosežki, predanost in srčnost

Za člane Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Šmartno ob Paki je bilo minulo leto jubilejno (društvo je praznovalo 120-letnico delovanja), hkrati pa tudi izjemno delovno leto. Razlogov za to je bilo več, osrednji pa seveda odpravljanje posledic naravnih nesreč na območju spodnjega toka reke Pake, je bilo slišati na občnem zboru društva. Vaš pogum, predanost, srčnost in povezovanje pri doseganju skupnih ciljev so odlikovali krizne trenutke in naj tako ostane tudi v prihodnje, bi lahko povzeli misli predsednika društva Nika Krajnca, poveljnika Aljaža Zajamška in gostov zbora.

Vsak teden se je kaj dogajalo

Niko Krajnc je med drugim dejal, da se je minulo leto skoraj vsak teden kaj dogajalo. V prvi polovici leta so se vrstile aktivnosti, povezane z nakupom in zagotavljanjem garažnih zmogljivosti za novo vozilo GVC -1 ter njegovim svečanim prevzemom. Društvo je bilo tudi organizator društvenega tekmovanja in tekmovanja desetin članov in starejših gasilcev Gasilske zveze Šaleška dolina. Ko so mislili, da si bodo v času poletnega dopusta lahko malo oddahnili, so jim v juliju in avgustu to preprečile posledice naravnih nesreč.
»Skratka, opravljenega je bilo veliko dela in prostovoljnih ur, veliko je bilo odrekanj. Hvala za podporo vodstvu občine in vsem, ki ste nam na takšen in drugačen način pomagali pri soustvarjanju vsega, kar smo lani naredili. Eden sam ne more narediti veliko, skupaj pa zmoremo vse,« je še menil Krajnc.

Poleg intervencij tudi izobraževanje

Po besedah Aljaža Zajamška so posredovali 43-krat. Največ intervencij je bilo v julijskih in avgustovskih dneh zaradi posledic naravne nesreče, na njih pa je sodelovalo več kot 500 operativcev. Skupaj so opravili 2.850 prostovoljnih ur. Kljub obilici dela na terenu niso pozabili na usposabljanje in izobraževanje članov.
»Letos želimo biti na tem področju še bolj zavzeti, saj načrtujemo udeležbo skupine na tečaju za tehnično reševanje, nosilca IDA ter vaje celotne operativne enote na Igu.« Lani so izvedli še društvene vaje ter vajo v mesecu požarne varnosti, kupili več kosov zaščitne in reševalne opreme ter skrbeli za vzdrževanje strojnega parka. Zajamšek je zagotovil, da bodo po najboljših močeh poskušali okrepiti članske vrste ter oblikovati tekmovalne desetine, še posebej desetino mladincev. »S skupnim delovanjem ustvarjamo gasilsko enoto, pripravljeno na vsak izziv.«
Glede na letošnji delovni program nameravajo tudi letos pošteno zavihati rokave. Poleg oblik druženja, usposabljanja in izobraževanja članstva nameravajo sanirati posledice lanskih avgustovskih poplav v gasilskem domu, energetsko sanirati stari del doma, namestiti sončno elektrarno na ostrešje doma, zamenjati kurilne naprave s toplotno črpalko ter urediti objekt za shrambo stare ročne brizgalne.