Iniciativa Hoč’mo cesto poziva Svet koroške regije

Ob zadnjih novicah, da se časovnica izgradnje 3. razvojne osi zopet zamika, kar posledično pomeni tudi zamik realizacije pomembnega projekta za našo regijo, so v iniciativi HOČ`MO CESTO! kot tudi v Koroški gospodarski zbornici zelo zaskrbljeni.

Koroško gospodarstvo je izrazito izvozno naravnano in se vsakodnevno srečuje s problematiko cestne infrastrukture. Samo iz enega izmed največjih podjetij na Koroškem letno odpelje preko 9.000 tovornih vozil. Infrastruktura je osnovni pogoj za razvoj naše regije in nadaljnja vlaganja. Čas izgradnje hitre ceste na Koroško pa je ključnega pomena, saj so od te prometnice odvisne naložbe za prihodnji razvoj koroškega gospodarstva.

S kritičnimi cestnimi povezavami se vsakodnevno soočajo vsi prebivalci regije, kar pospešuje odtok zlasti mladih v osrednji, razvitejši, del države in žal tudi preko meje. Dotrajane in slabo pretočne ceste povečujejo možnosti prometnih nesreč ter zmanjšujejo kakovostno mobilnost prebivalstva tako znotraj, kot tudi izven regije.

Novice o zamikih so prejeli preko medijev. Zato Svetu koroške regije predlagajo, da v najkrajšem času skliče Odbor za izgradnjo 3. razvojne osi, v katerem sodelujejo tudi predstavniki iniciative HOČ`MO CESTO ter gospodarstva. S takšnim sodelovanjem so v preteklosti že dosegali pomembne premike pri projektu 3. razvojne osi.