Gradnja kanalizacije v Vinski Gori

Velenje – Mestna občina Velenje bo v prihodnjem tednu, v sklopu izgradnje državne kolesarske povezave R3, začela z gradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo v naselju Pirešica na območju Krajevne skupnosti Vinska Gora. Zaradi gradnje bo v naselju Pirešica oviran promet. Predvidena izgradnja bo potekala ob načrtovani kolesarski poti po travnatih in cestnih površinah. Nova kanalizacija, v dolžini okoli 1.227 metrov, se bo priključila na že izvedeno kanalizacijsko omrežje Pirešica–Podvin. Ocenjena vrednost del, ki jih bo izvajalo podjetje Tegar, znaša 79 tisoč evrov. Izgradnja bo predvidoma končana meseca julija 2022.