Gradijo vodovodno omrežje v Spodnji Črnovi

Velenje – Občina je v teh dneh v Spodnji Črnovi začela komunalno urejanje sekundarnih cevovodov v skupni dolžini 2.589 metrov. Zgradili bodo tudi vodohran v velikosti 25 m3 in dva reducirna jaška za regulacijo tlaka ter vodovodne priključne vode v dolžini 1.216 metrov. Izvajalec naj bi dela končal do maja 2022 (uredili bomo sekundarne cevovode). Vrednost del znaša 519.000 evrov brez DDV. Zaradi del bo prihajalo do občasnih polovičnih zapor ceste Zgornja Črnova–Spodnja Črnova.