Gospodarska slika Saša regije ni črna

Velenje – Danes je bilo v Podjetniškem centru Standard delovno srečanje gospodarstvenikov, podjetnikov in predstavnikov lokalnih skupnosti SAŠA regije, ki so ga pripravili skupaj s Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico. Udeleženci srečanja so ocenili trenutne razmere na področju gospodarstva, ki jih je v regiji povzročila pandemija koronavirusne bolezni.

V regiji je kar 44 % zaposlenih v petih večjih družbah, to pa ob težavah katere od njih, zaniha celotno gospodarsko podobo regije, kar pomeni, da bo v prihodnje treba ustvariti več delovnih mest v manjših in srednje velikih družbah, ki ne bodo odvisne le od uspešnega poslovanja teh velikih družb.

Vsi prisotni so ponovno izrazili nujnost čimprejšnje izgradnje tretje razvojne osi. Čim prej moramo pridobiti tudi časovnico, ki bo osnova za pripravo zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Od te časovnice je odvisen proces prestrukturiranja SAŠA regije, ki bo vezan na strateške dokumente za črpanje sredstev. Skupni cilj podjetnikov je tudi debirokratizacija vseh postopkov, vezanih na gospodarstvo za pridobitev gradbenih dovoljenj in druge dokumentacije, potrebne za nemoteno delovanje poslovno-proizvodnih procesov. Vsi udeleženci srečanja so potrdili sodelovanje na področju identifikacije projektov in pripravi programov za prestrukturiranje SAŠA regije.

Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol je prisotnim predstavil nadaljnje aktivnosti za razvoj in prestrukturiranje SAŠA regije ter sestavo nove projektne skupine za iskanje priložnosti in privabljanje novih investitorjev.

Na delovnem srečanju sta pomen lokalne skupnosti pri nudenju pomoči in podpore podjetnikom ter odpravljanju administrativnih ovir za nove naložbe izpostavila direktor občinske uprave Občine Šoštanj Drago Koren in župan Občine Ljubno ob Savinji Franjo Naraločnik.

Ob koncu srečanja je podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol poudaril, da gospodarska slika ni tako črna, kot se je morda zdelo pred nekaj tedni, vendar pa so izmenjava informacij, sodelovanje in povezovanje v takšnih negotovih časih še bolj pomembni, zato je napovedal, da bodo s srečanji gospodarstvenikov SAŠA regije nadaljevali in da bodo vzpostavili redno skupno komunikacijo in srečanja vseh prisotnih. Podjetnikom je predlagal, da naj razmišljajo o rešitvah in o morebitnih dodatnih ukrepih ali zakonodajnih rešitvah, ki bi lahko olajšale njihove razmere. Lokalne skupnosti v regiji se bodo še bolj povezale na področju privabljanja novih investitorjev, iskanja novih priložnosti in razvoja turizma. Razveselila ga je tudi informacija podjetnikov iz regije, ki so povedali, da bodo v prihodnjih mesecih dodatno zaposlovali. To bo še ena priložnost, da postane regija v prihodnje še boljša in močnejša. Seveda pa je za vse to nujno potrebna predvsem ustrezna infrastruktura, saj podjetjem znanja in kompetenc ne manjka.