Gorenje: večja prodaja in dobiček

Velenje, 9. marca – Uprava je Nadzorni svet Gorenja seznanila s spodbudnimi računovodskimi izkazi Skupine Gorenje za lani. Ustvarili so 1,258 milijarde evrov prihodkov in 87,2 milijona dobička iz poslovanja pred amortizacijo ter dobiček v višini 8,4 milijona evrov. To je več kot so ocenjevali januarja. Tako so povečali dobičkonosnost za kar 16,4 milijona evrov in v celoti uresničili cilje zastavljene v lani sprejem Strateškem načrtu.