Gorenje pokrilo lansko izgubo

Velenje, 8. julija – Skupščina Gorenja se je danes seznanila, da je lanska izguba znašala dobre štiri milijone evrov in da jo bo uprava pokrila iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 2,8 milijona evrov in dela kapitalskih rezerv v višini 1,19 milijona evrov. Novi nadzornik družbe je postal Miha Košak, ki bo nadomestil Keitha Charlesa. Gorenje letos izboljšuje poslovanje. Gorenjeva skupina je v prvem četrtletju ustvarila 600.000 evrov čistega dobička in je trend zadržala tudi v drugem četrtletju.
Skupina Gorenje za letos sicer načrtuje rast prihodkov od prodaje za 4,6 odstotka, rast bruto dobička iz poslovanja (EBITDA) pa za 13,8 odstotka. Čisti dobiček naj bi po načrtih letos dosegel 7,6 milijona evrov.