Gorenje in Premogovnik ta teden na kolektivnem dopustu

Velenje – V skladu s terminskim koledarjem imajo zaposleni v proizvodnih programih v Sloveniji prihodnji teden kolektivni dopust. Ker to vpliva tudi na obseg dela na drugih področjih, velja tudi za zaposlene v strokovnih službah priporočilo, da ostanejo doma (koristijo lanski oziroma  letošnji dopust). Seveda pa delo normalo poteka v vseh organizacijskih enotah, ki skrbijo za zagotavljanje storitev za kupce, kakor tudi za nujna dela.   Na kolektivnem dopustu bodo prihodnji teden tudi zaposleni na Premogovniku Velenje. Delajo pa vsi tisti, ki skrbijo v času, ko v rudniških rovih proizvodnja ne poteka, za varnost.