Evropske volitve 2024: 15 dodatnih sedežev, razdeljenih med 12 držav

Poslanci so potrdili predlog sklepa Evropskega sveta, s katerim se bo število sedežev v Evropskem parlamentu v naslednjem zakonodajnem obdobju povečalo s 705 na 720.

Evropski svet je predlog pripravil na podlagi poročila Evropskega parlamenta iz junija 2023, s katerim se je začel postopek povečanja števila sedežev zaradi demografskih sprememb v Evropi po letu 2019. Porazdelitev dodatnih sedežev bo naslednja:

 • Belgija +1 [22]
 • Danska +1 [15]
 • Irska +1 [14]
 • Španija +2 [61]
 • Francija +2 [81]
 • Latvija +1 [9]
 • Nizozemska +2 [31]
 • Avstrija +1 [20]
 • Poljska +1 [53]
 • Finska +1 [15]
 • Slovenija +1 [9]
 • Slovaška +1 [15]

Parlament je zakonodajni sklep potrdil s 515 glasovi za, 74 proti in 44 vzdržanimi glasovi. Novo število poslank in poslancev bo v veljavi že na naslednjih evropskih volitvah, ki bodo potekale med 6. in 9. junijem 2024.

Poslanke in poslanci so bili med razpravo pred glasovanjem kritični do poskusov Evropskega sveta, da bi vplival na proračunske funkcije Parlamenta in ponovno poudarili, da je Parlament neodvisen. Soporočevalca sta obžalovala, da Evropski svet ni nemudoma obvestil Parlamenta, da namerava spremeniti prvotni predlog, tako glede skupnega števila sedežev kot glede pravil za vseevropsko volilno enoto.