Eno leto od uvedbe elektronskih vinjet

Ljubljana, 1. decembra – Minilo je eno leto od uvedbe elektronskih vinjet, ki so nadomestile klasične vinjete v obliki nalepke. V družbi DARS ugotavljajo, da je bila uvedba uspešna in da sistem deluje stabilno in zanesljivo. Ker je pred nami obdobje, ko se bo iztekla veljavnost prvih prodanih letnih elektronskih vinjet, DARS poziva uporabnike, da preverijo, kdaj se jim izteče trenutno veljavna vinjeta in si za nadaljnjo uporabo avtocestnega omrežja pravočasno priskrbijo novo. Decembra lani je bilo prodanih skupno skoraj 73.000 letnih e-vinjet, od tega prvi dan decembra nekaj več kot 6.000. Za razliko od letne vinjete v obliki nalepke, ki se ji je veljavnost iztekla 31. januarja v prihodnjem letu, se namreč veljavnost nove elektronske vinjete izteče eno leto po datumu začetka veljavnosti, ki ga je uporabnik določil ob njenem nakupu.

Preverjanje informacije o veljavnosti vinjete

Uporabniki, ki so e-vinjeto kupili na fizičnem prodajnem mestu (na prodajnem mestu DARS, bencinski črpalki ali v drugi fizični trgovini) lahko informacijo o veljavnosti e-vinjete poiščejo na potrdilu, ki so ga prejeli ob nakupu. Uporabniki, ki so e-vinjeto kupili prek uradne spletne trgovine, pa so potrdilo o nakupu prejeli na elektronski naslov, ki so ga navedli v postopku spletnega nakupa, če so nakup opravili kot registriran uporabnik, so ga prejeli neposredno v svoj e-vinjetni račun. Registracijo v spletni trgovini in odprtje e-vinjetnega računa sicer svetujejo vsem uporabnikom. Račun lahko odprejo tudi, če so e-vinjeto kupili na fizičnem prodajnem mestu. V tem primeru bodo lahko e-vinjeto naložili na svoj račun na podlagi serijske številke e-vinjete, ki je zapisana na potrdilu o nakupu. Registracija je koristna predvsem zato, ker si lahko v e-vinjetnem računu nastavijo opomnike o poteku veljavnosti e-vinjete, ki jih lahko prejmejo na elektronski naslov ali prek SMS-sporočila.

Preverjanje veljavnosti brez potrdila o nakupu

Če uporabniki potrdila s fizičnega prodajnega mesta ne hranijo, če so informacije na potrdilu zbledele ali če so potrdilo izgubili oziroma založili, jim svetujejo, da ob prihodnjih nakupih poskrbijo za rezervno hrambo potrdila v fizični obliki (fotokopiji) ali elektronski obliki (na primer kot fotografijo na mobilni napravi).
Veljavnost elektronske vinjete lahko uporabniki sami preverijo tudi tako, da v uradni spletni trgovini https://evinjeta.dars.si začnejo s postopkom nakupa nove e-vinjete. Ko bodo vnesli vse potrebne podatke (vrsto e-vinjete in njen cestninski razred, državo registracije in registrsko označbo vozila), jih bo sistem še pred vnosom podatkov o plačilni kartici (in nakupom) opozoril, če je na registrsko označbo vezana veljavna e-vinjeta ter jim prikazal podatke o tej e-vinjeti in datum poteka njene veljavnosti.
Za pomoč in odgovore na dodatna vprašanja so uporabnikom 24 ur na dan na voljo sodelavci DARS v klicnem centru za cestninjenje na telefonski številki 01/518 8 350 ali elektronskem naslovu evinjeta@dars.si.

Uporabniki naj bodo pozorni na pravilnost podatkov

Če kupujejo e-vinjeto na fizičnem prodajnem mestu, morajo uporabniki prodajalcu sporočiti cestninski razred, vrsto e-vinjete, ki jo želijo kupiti, državo registracije in registrsko označbo vozila ter datum začetka veljavnosti e-vinjete. Zelo pomembno je, da prodajalcu sporočijo pravilne podatke, ki jih morajo pred zaključkom nakupa pregledati in potrditi s podpisom. S podpisom uporabnik jamči, da so vneseni podatki pravilni in prevzame vso odgovornost za morebitne posledice nepravilnosti podatkov. Na pravilnost podatkov morajo biti pozorni tudi uporabniki, ki vinjeto kupujejo prek spleta. Če se namreč registrska označba v sistemu elektronske vinjete ne ujema z registrsko označbo vozila, to pomeni, da cestnina ni plačana.

Cene, vrste in ročnosti e-vinjet ostajajo nespremenjene

Cene e-vinjet ostajajo nespremenjene, tako je že vse od 1. decembra 2013. Za letno e-vinjeto 2A (osebna in bivalna vozila) bo tako treba še naprej odšteti 110 evrov.
Nespremenjene ostajajo tudi ročnosti vinjet: letna, mesečna in tedenska e-vinjeta (oziroma za motorna kolesa letna, polletna in tedenska e-vinjeta). Prav tako ni sprememb pri cestninskih razredih.

Do konca oktobra 2022 so prodali skupno 7.647.406 elektronskih vinjet. Vrednost prodanih vinjet v obdobju od 1. 12. 2021 do 31. 10. 2022 znaša 210,4 mio EUR in je za 37,3 mio EUR višja kot v primerljivem obdobju preteklega leta. V primerjavi s prodajo vinjet v obdobju od 1. 12. 2018 do 31. 10. 2019 (pred epidemijo covida) pa je višja za 19,2 mio EUR.