Društvo diabetikov nudi podporo in znanje

V Restavraciji Kolodvorska je 23. februarja potekal volilni občni zbor Društva diabetikov Velenje, na katerem so člani sprejeli pomembne odločitve. Za še en mandat na čelu društva so potrdili Romano Praprotnik, prisluhnili pa so tudi dr. med. Maji Navodnik Preložnik, specialistki interne medicine, na temo »CGM in samokontrola ter kontrola ketonov«.
Praprotnikova je povedala, da so leto 2023 uspešno zaključili na več področjih. »Organizirali smo številna izobraževanja in okrevanja za starejše ter pripravili dve delavnici za mlajše sladkorne bolnike, s čimer smo želeli privabiti nove člane. Kljub temu da se zavedamo potrebe po podmladku, v društvu ne načrtujemo velikih sprememb pri delu za prihodnost, temveč želimo nadaljevati z dosedanjimi aktivnostmi.«
Izpostavila je tudi, da se mladi sladkorni bolniki premalo vključujejo v njihovo društvo. »Kot aktivna uporabnica socialnih omrežij se trudim privabiti mlade s posebnimi delavnicami, verjetno tudi zato, ker sama kot sladkorna bolnica tipa 1 spadam v mlajšo populacijo. Kljub temu da mladi pogosto sledijo socialnim omrežjem, menim, da vseh potrebnih znanj ne najdeš samo tam.«
Poudarila je, da mladi morda ne razumejo pomena članstva v društvu, kar se je pokazalo nedavno, ko so ugotovili, da v Sloveniji obstaja samo en ponudnik inzulinskih črpalk. Društvo že nekaj časa opozarja in želi, da bi pristopili še ostali. Kljub pritiskom na ZZZS in druge organizacije, da bi si priborili večjo izbiro, Praprotnikova opaža, da mladi niso dovolj aktivni v društvu, po tem pa se sklepa, da si ljudje ne želijo večje izbire.