Dobili licenco za opravljanje turistične dejavnosti

Zavod za turizem Šaleške doline je pridobil licenco za prodajo turističnih aranžmajev. Z ustanovitvijo turistične agencije želijo nadgraditi razvoj na področju turizma in izboljšati kakovost turistične ponudbe v Šaleški dolini.  Do sedaj so bili na trgu predstavljeni le posamezni, delni turistični produkti, ki niso bili povezani v integralne produkte. Pridobitev licence za opravljanje turistične dejavnosti je za lokalno skupnost izrednega pomena, saj bodo lahko obiskovalcem ponudili kvalitetnejše večdnevne turistične programe, ki bodo vključevali tudi namestitve.   Glavni cilj Zavoda za turizem Šaleške doline je privabiti več turistov in povečati dolžino bivanja v Šaleški dolini. Obiskovalcem želijo omogočiti celovito doživetje, izboljšati promocijo destinacije in lokalnim turističnim ponudnikom nuditi strokovno podporo.