Deset let multimedijskega centra Kunigunda

Aleksandar Gačič, Jure Sirše, Rok Kugonič

Prvotni namen ustanovitve multimedijskega centra je bil omogočiti dostop do računalnikov in svetovnega spleta čim širšemu krogu uporabnikov, poslanstvo pa je bilo tudi multimedijska podpora kulturnoumetniškim produktom in avtorjem v mestni občini Velenje in širše. Od leta 2005, ko so s podporo države in Evropske unije začeli nastajati multimedijski centri po Sloveniji, je Kunigunda zajemala celotno regijo od hrvaške do avstrijske meje, dokler dela regije ni prevzel celjski multimedijski center. »Danes imamo fotokopirnico, nudimo gostovanje na našem strežniku, znanje in svetovanje iz multimedije za kulturno produkcijo, grafično oblikovanje, fotografske storitve, snemanje slike in zvoka ter video in avdio montaže,« našteva vodja KRMC Dimitrij Amon. Opremo tudi izposojajo, na raznih delavnicah in seminarjih pa izobražujejo o uporabi tehnične in programske opreme.

Regionalni multimedijski center Kunigunda se nahaja v kleti Gaudeamusa, v njegovih prostorih, ki jih uporablja tudi Šolski center za računalniško izobraževanje, pa se veliko dobivajo razna društva in sestavljajo svoj program. Ima snemalni studio in kontrolno sobo, opremo za snemanje, nekaj pa si izposojajo z eMCe placom. Dve amaterski in dve polprofesionalni kameri v HD tehnologiji dajejo tudi v najem. Načrtov jim ne manjka, zato bodo investirali v sodobno opremo, brez katere nekatere njihove storitve niso več dovolj konkurenčne. »Oprema, katere vrednost se vrti okrog 70 tisoč evrov, ni toliko zastarela, kolikor je iztrošena, saj je vsak dan vsaj en kos opreme na terenu,« pojasnjuje Dimitrij Amon.

V KRMC, ki je sicer programska enota Mladinskega centra Velenje, sta od nedavnega zaposlena medijski tehnik Jure Sirše, ki se ukvarja z grafičnim oblikovanjem, avdio inženir Rok Kugonič pa snema tako glasbo in govor ter montira spote, reklame in glasbo. Prek javnih del je zaposlen še inženir multimedije Aleksandar Gačič, ki skrbi za video področje – predvsem snemanje kulturnih prireditev in pomaga pri izvedbi umetniških projektov. Tako Kunigunda največ sodeluje s TIC-em, občino in mladinskimi organizacijami, za katere oblikuje tiskovine in montira videe.