Delovni preizkus odslej za vse brezposelne

Ljubljana, 6. februarja – V delovni preizkus, s katerim želi zavod za zaposlovanje izboljšati zaposlitvene možnosti iskalcev dela, se lahko odslej vključijo vsi brezposelni, prijavljeni pri zavodu, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti. Delodajalci lahko ponudbe vložijo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. julija. Doslej so se preizkusa pri delodajalcih, katerih ponudbe so bile izbrane na javnem povabilu, lahko udeležili le brezposelni, ki so dopolnili vsaj 30 let in so bili najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.