Dan varne rabe interneta

Problematika neprimernih spletnih vsebin je v ospredju že ves februar, ki je tudi mesec varne rabe interneta, na današnji dan varne rabe interneta pa bo še posebej izpostavljena. Varnost na spletu je dolžnost in odgovornost vseh uporabnikov, navaja notranje ministrstvo, ki pri preventivi pred spletnim nasiljem nad otroki vidi veliko vlogo staršev.

Internet ni bil ustvarjen z mislijo na otroške uporabnike in je poln vsebin, ki niso primerne za vse starostne skupine, izpostavljajo v Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru fakultete za družbene vede v Ljubljani. Večina vsebin na internetu je po njihovih navedbah prosto dostopnih in z njimi se srečajo tudi otroci in mladostniki, ki jim niso namenjene in jih ne razumejo. Srečanje s takimi vsebinami lahko vodi v osebne stiske, normalizacijo nasilja, napačne predstave o odnosih med ljudmi in o spolnosti ter druge težave. Veliko težav izvira ravno iz tega, da so otroci obravnavani kot odrasli, ponudniki vsebin in storitev pa ne poskrbijo za njihovo zaščito in jih izpostavljajo vsebinam, ki zanje niso primerne, so zapisali.

Otroci lahko zaradi svoje mladosti in neizkušenosti denimo med uporabljanjem različnih aplikacij postanejo žrtve različnih spletnih zlorab. Na teh omrežjih so namreč tudi ljudje, ki izkoriščajo ranljivost otrok, da bi pridobili protipravno premoženjsko korist ali jih zlorabili, pa so poudarili na ministrstvu za notranje zadeve. Varnost na spletu je po njihovih besedah dolžnost in odgovornost vseh uporabnikov. Ker so med najbolj ogroženimi uporabniki spleta otroci, so starše pozvali k posebni previdnosti.

Na policiji pa so bili še bolj natančni. Starši morajo dati otrokom zgled, jih seznanjati z nevarnostmi, jih voditi, nadzorovati in se pogovarjati z njimi, ker bodo le tako dosegli, da jim bodo otroci zaupali morebitno neprijetno izkušnjo, so pojasnili za STA. Otroci pa se morajo po njihovih besedah zavedati pomena varovanja osebnih podatkov. Zavedati se morajo, da so na internetu tudi osebe, ki jim želijo škoditi, in se naučiti, da so nezaupljivi do neznanih oseb na internetu. Vedeti morajo, da je tisto, kar objavijo na internetu, skoraj nemogoče odstraniti, in da ne smejo drugemu storiti nič takega, česar ne želijo, da bi drugi storili njim.

Policija je lani obravnavala 163 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, ki zajemajo kazniva dejanja spolne zlorabe na internetu. V teh kaznivih dejanjih je bilo 95 žrtev, ki še niso dopolnile 18. leta starosti. Med osumljenci so bili tudi otroci, ki jih je bilo 59. Po podatkih statističnega urada je v Sloveniji internet v prvem četrtletju preteklega leta uporabljalo 89 odstotkov prebivalcev, med mladimi pa je bil ta delež 99-odstoten. Največ prebivalcev, 80 odstotkov, je internet uporabljalo za pošiljanje ali prejemanje e-pošte. Med tistimi, ki interneta ne uporabljajo, jih 42 odstotkov nima veščin za uporabo. (STA)