Četrti blok bo lahko obratoval

Ljubljana – Vlada je sprejela uredbo o mejnih vrednostih emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav, ki prinaša nove, strožje mejne vrednosti emisij. Sprejela pa je tudi prehodni nacionalni načrt za velike kurilne naprave in tako nekaterim omogočila podaljšano obratovanje. S tem se nadaljevanje obratovanja omogoča tudi četrtemu bloku Teša. Velenjski župan in predsednik sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje Bojan Kontič, ki je na težave, ki bi nastale, če uredbe ne bi sprejeli, opozoril pred tem predsednika vlade, je zadovoljen, da je kratkoročno razrešen problem ogrevanja Šaleške doline, ga pa vseeno moti, da niso bili pravočasno sprejeti potrebni ukrepi, da bi lahko ob morebitnem izpadu bloka 6, obratoval blok 5, ki je tehnološko popolnejši od štirice.