Celovita oskrba s pitno vodo

Velenje, 11. septembra – V Šaleški dolini se zaključuje operacija »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, ki je obsegala izgradnjo treh naprav za pripravo pitne vode, izgradnjo 43,5 km magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja in vzpostavitev daljinskega nadzora s hidravlično analizo ter zasnovo za daljinsko odčitavanje števcev.
Na izgrajenih napravah za pripravo pitne vode (obstoječa naprava Grmov vrh, Čujež in Mazej) se je zaključilo enoletno obdobje poskusnega obratovanja, ki je bilo namenjeno postopnemu priključevanju objektov, testiranju in odpravi morebitnih tehničnih napak. Vse tri naprave, ki za čiščenje vode uporabljajo eno najsodobnejših tehnologij na svetu, brez kemičnih sredstev, delujejo brezhibno.
Evropska unija in R Slovenija sta za operacijo namenili 81,45 % oz. 23,7 mio EUR, preostali delež v višini 18,55 % so financirale občine soinvestitorke, in sicer Mestna občina Velenje v višini 3,7 mio EUR, Občina Šoštanj v višini 1 mio EUR ter Občina Šmartno ob Paki v višini 0,7 mio EUR. Davek na dodano vrednost v znesku 6,4 mio EUR so si občine poračunale.
Župani vključenih občin, Bojan Kontič (Mestna občina Velenje), Darko Menih (Občina Šoštanj) in Janko Kopušar (Občina Šmartno ob Paki), ter direktor pooblaščenega koordinatorja, Komunalnega podjetja Velenje, Uroš Rotnik, so o projektu spregovorili na novinarski konferenci in slavnostno predali naložbo v uporabo na Grmovem vrhu v Šoštanju.