Burno leto varnostnih inženirjev

Na redni letni skupščini so se sešli člani Društva varnostnih inženirjev (DVI) Velenje, ki delujejo pretežno na področju Koroške in Šaleške doline. Obširno poročilo je podal dosedanji predsednik DVI Velenje v dveh štiriletnih mandatih Andrej Majdak, podjetnik in direktor družbe Provarnost, d. o. o., ki se je zahvalil članicam in članom ter vsem drugim, ki so prispevali k uspešnemu delu in poslanstvu društva. To so med drugim Savinjsko-šaleška GZ Velenje, MO Velenje, zdravstvene ustanove, PGD in PGE Velenje, Zveza in Društvo varnostnih inženirjev Slovenije, inšpekcijske službe pa tudi mediji, ki poročajo o njihovem delu in s tem širijo zavest o pomenu varnosti, zdravja pri delu in dobrem počutju delavcev. V društvo je bilo lani vključenih 42 članic in članov, letos pa so se včlanili še novi: Doroteja Gošar, Brigita Putar, Domen Trunk in Igor Kučiš. Ob dobrem poslovanju in izvajanju osrednjega programa dela so zadovoljni prisotni potrdili poročila ter razrešili predsednika in ostale organe. Za novi štiriletni mandat so izvolili novi izvršni in nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo. Predsednik je postal Anton Dolinšek, dipl. inž. varstva pri delu, zaposlen v družbi Provarnost.

V delovnem programu za tekoče leto so izpostavili že utečene aktivnosti: permanentno izvajanje nalog v okviru delovanja društva kot nevladne organizacije v javnem interesu ter ozaveščanje lokalnega prebivalstva o varnem in zdravem načinu dela, o varnih in zdravih bivalnih razmerah ter varnem in zdravem načinu življenja v širšem pomenu, nadalje pa še oblikovanje predlogov za priznanje in nagrado Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2024, izvedbo strokovnega seminarja s področja VZD in ekskurzije v tujino, kolesarjenje in predstavitev nove kolesarske trase Štrekna (Velenje–Mislinja) z neuradno oceno varne uporabe ter vidiki varnosti pri gradnji. Sodelovali bodo tudi pri prireditvi Mesto zdravja v organizaciji MO Velenje s predstavitvijo in promocijo DVI Velenje in opravili številne druge povezovalne naloge, ki jih sproti ali po letnem načrtu spodbuja društvo.
Novoizvoljeni predsednik Anton Dolinšek: »Stopam v velike čevlje Andreja Majdaka, a si bom prizadeval, da v kar največji meri nadaljujem njihovo odlično delo. Naša stroka je težka in terja zelo odgovorno delo. Obdržati ugled, ki ga društvo DVI Velenje uživa v okviru Zveze DVI Slovenije, Zbornice VZD ter med strokovnjaki s teh področij, a ob tem ohraniti dobre medsebojne odnose v društvu, je več kot le izziv. «