Brezplačni tečaj slovenskega znakovnega jezika

Od 25. do 29. septembra je v Knjižnici Velenje potekal brezplačni tečaj slovenskega znakovnega jezika, ki temelji na uporabi rok, mimike obraza, oči in ustnic ter gibanju telesa. Prstna abeceda se lahko uporablja skupaj z znakovnim jezikom. Znakovni jezik je za gluhe jezik sporazumevanja. V njem se lahko izražajo, poleg tega pa jim le ta način sporazumevanja omogoča njihov optimalni razvoj. Znakovni jezik nima enake slovnice kot govorni jezik na istem geografskem območju, saj je neodvisen od govornega jezika in se razvija znotraj skupnosti gluhih. V Sloveniji je znakovni jezik vpisan v Ustavo Republike Slovenije in je priznan kot sporazumevalno sredstvo oseb z gluhoto. Ima svoje zakonitosti. Udeležencem je bil ponujen osnovni brezplačni 10 urni tečaj slovenskega znakovnega jezika, kjer so se spoznali z jezikom in bodo tako lažje stopili v komunikacijo z gluhimi. Tečaj je pripravilo Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje ob mednarodnem dnevu gluhih.