Šoštanj branju prijazna občina

Šoštanj – V Šoštanju začenjajo aktivnosti za sodelovanje na javnem natečaju za pridobitev naziva Branju prijazna občina, ki ga letos prvič razpisujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije. Glavni namen je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in bralne kulture ter krepitev zavedanja, da je branje vrednota. Statistični podatki namreč kažejo, da število bralcev in nakup knjig v Sloveniji upada.