Bobinac ni kriv

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je družbo Gorenje in njenega predsednika uprave Franja Bobinca obvestilo, da je zavrglo ovadbi ATVP zaradi domnevnega kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij, povezani s komuniciranjem ob lanskem skrbnem pregledu Panasonic Corporation v Gorenju. V Gorenju so takšno odločitev pričakovali, saj so, kot poudarjajo, pri postopkih izvedbe skrbnega pregleda Panasonic Corporation v Skupini Gorenje v celoti sledili predpisom in zakonskim obvezam. Za domnevno kazensko ovadbo so izvedeli iz medijev, v zvezi z očitki, ki naj bi iz nje izhajali, pa so nato pridobili. Obe mnenji sta ugotavljali, da je bilo ravnanje predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca in družbe Gorenje, zakonito, kar je po končani preiskavi potrdilo tudi državno tožilstvo.