Bo znova potrebno zadolževanje?

V občini Solčava v leto 2018 niso vstopili smelo predvsem zaradi precejšnjih finančnih težav. S proračunskimi prihodki, pravi tamkajšnja županja Katarina Prelesnik, ne zmorejo več pokrivati tekočih stroškov. Samo za odpravo lanskih naravnih nesreč znašajo stroški blizu 150 tisoč evrov,ki jih še niso v celoti pokrili, za letos pa so predvideli dve nujni večji naložbi v vrednosti 200 tisoč evrov. Kako bodo lahko poravnali obveznosti, za zdaj natančno še ne vedo, a vse kaže, da se bodo morali znova zadolžiti.