Bicy s spremenjenimi pogoji

Foto: Edica Fric

Velenje – Svet Mestne občine Velenje je spremenil splošne pogoje dostopa in uporabe avtomatiziranega sistema za izposojo mestnega kolesa v Velenju (sistem Bicy) ter cenika uporabniških storitev sistema Bicy. Trenutno imajo v Velenju 9 postaj in 41 koles. V sistem pa je s štirimi postajami in dvajsetimi kolesi vključena tudi občina Šoštanj. Po novem se v primeru večjih poškodb na kolesu ali odtujitvi kolesa zaračuna vrednost kolesa v višini 350 evrov. Dejanski stroški nakupa in predelave kolesa, ki jo opravijo v Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje – skupaj s stroški dela znašajo 600 evrov.