Beseda je močnejša od puške

V okviru tednov ljubiteljske kulture JSKD je bila v Galeriji Velenje predstavitev Zbornika literarnih besedil osnovnošolcev Šaleške doline, ki so ga pripravili v sodelovanju z učitelji in mentorji slovenskega jezika. Literarna besedila učencev sta interpretirala Vanja Iva Kretič in Boštjan Oder.

Kot je povedala Nina Mavec Krenker, vodja območne izpostave JSKD Velenje, so učitelji izbrali po pet najboljših besedil na sodelujočih šolah. »Za prvič je bil poskus zelo uspešen. Na natečaj, ki smo ga pripravili znova po 40 letih, je prispelo 32 različnih tekstov. Mladi so pisali na različne tematike, izdelki pa so nastali v času pouka kot del učnega načrta – to so spisi, eseji, poezija, proza in nekaj dramskih tekstov. Veliko se ukvarjajo s Kraljem Matjažem in Prešernovim Povodnim možem.«

Vsa besedila so ocenjevali Tatjana Vidmar, dr. Zoran Pevec in Dušan M. Pirc, ki so nagradili pet izstopajočih besedil. Posebna priznanja so prejeli Lana Britovšek, OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj, Din Omerovič, OŠ Šalek Velenje, Jaka Trebičnik, OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki, Živa Esih, OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje in Shaia Križan, OŠ Gorica Velenje.

Dušan Pirc je mladim literarnim ustvarjalcem čestital za strast in izpovedno moč, ki so ju vlili v besedila, ter jim hkrati položil na srce: »Včasih so rekli, da je pero najmočnejše orožje. Danes vedite, da je beseda močnejša od puške. Pazite, kako boste besede uporabljali, ko držite v rokah mobilne telefone, tablice in računalnike.«