Azilni dom v Velenju?

Velenje, 21. november Konec preteklega tedna je Mestna občina Velenje prejela dopis o dogovorih glede vzpostavitve Azilnega doma na območju Velenja. Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je svetnice in svetnike že seznanil z vsebino in predlagal razširitev dnevnega reda 17. seje Sveta Mestne občine Velenje, ki bo v torek, 29. novembra ob 8. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje. Na sejo sveta so povabili tudi državnega sekretarja Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije Boštjana Šefica, ki je udeležbo tudi potrdil. Azilni dom naj bi uredili v nekdanjem objektu samskega doma Vegrad, ki je zdaj v zasebni lasti, zagotovili pa bi lahko največ 150 mest.