Aprila Velenje mesto zdravja

V aprilu, ko obeležujemo tudi svetovni dan zdravja, pripravlja Mestna občina Velenje ozaveščevalno kampanjo zdravja in zdravega načina življenja. Mestna občina Velenje, ki je nosilka naziva Občina zdravja, je tudi del slovenske mreže Zdrava mesta – zdravje za vse. Za občanke in občane bo na voljo bogat nabor brezplačnih predavanj, meritev in svetovanj, spletnih namigov in nasvetov o gibanju in prehrani. V Velenju imamo na voljo številna športna igrišča, fitnes naprave na prostem, pohodne in sprehajalne poti, kolesarske steze. Vse te rekreacijske površine in aktivnosti bo skozi mesec predstavljala ambasadorka mesta zdravja, diplomirana fizioterapevtka in osebna trenerka, specializirana za vadbo žensk, Neža Vene. Občane bodo spodbujali tudi k hoji na bližnje hribe z nagradno igro Koraki za zdravje. V aprilu bodo s številnimi čistilnimi akcijami po krajevnih skupnostih, mestnih četrtih in mestnih vpadnicah zaznamovali 22. april, dan Zemlje. Vsem aktivnostim, na katere vas že danes vabijo, boste lahko sledili na spletni strani in družbenih omrežjih Mestne občine Velenje.

V Mestni občini Velenje je zdravje občank in občanov na prvem mestu. Največji promotorji zdravega načina življenja pa so zagotovo naši športnice in športniki. V družbi najboljših bodo v četrtek, 4. aprila, ob 18. uri v Domu kulture Velenje, kjer bodo skupaj podelili nazive Športnik leta za leto 2023.

7. april, svetovni dan zdravja, bodo v Velenju obeležili v petek, 5. aprila, od 8. do 12. ure na Cankarjevi ulici. Predstavil se bo Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Velenje, kjer vodijo preventivne presejalne programe DORA, ZORA in SVIT. Na voljo bodo brezplačne meritve s področja zdravja in preventive – meritve krvnega tlaka, nasičenosti s kisikom in testiranje za funkcijsko manjzmožnost. Člani Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, Društva za boj proti raku Velenje, Hospica, Območnega združenja Rdeči križ Velenje, Društva Invalid Konovo, velenjske podružnice Šola zdravja, Društva Sončnica, Društva diabetikov Velenje, Šaleškega koronarnega kluba Velenje, Združenja multiple skleroze SAŠA regije idr. bodo predstavljali svoja združenja in strokovno svetovali. Prvi posredovalci bodo predstavljali temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja.

Na ta dan pripravljajo tudi skupinsko vadbo Šole zdravja pod strokovnim vodstvom velenjske podružnice Društva Šola zdravja. Na stojnicah bodo strokovni sodelavci predstavljali sistem izposoje koles BICY, obveščali o pitnikih Šaleški biser in predstavljali rekreacijske površine (sprehajalne poti, kolesarske poti, fitnesi na prostem, športna igrišča …), ki so v mestu na voljo. Zavod za turizem Šaleške doline bo promoviral električna kolesa, ki jih bodo lahko obiskovalci tudi preizkusili na prilagojenem poligonu, na voljo bo tudi tricikel, ki je namenjen gibalno oviranim osebam. V sklopu ponudnikov mestne tržnice in mestnih gostinskih lokalov bo na voljo tudi ponudba lokalne zdrave prehrane in zdravih napitkov.

Mestna občina Velenje skupaj s pridruženimi organizacijami tudi letos organizira številne čistilne akcije, ki bodo potekale po mestnih četrtih, krajevnih skupnostih in drugih izpostavljenih območjih. Čistilne akcije bodo potekale od 6. pa vse do 22. aprila, ko obeležujemo svetovni dan Zemlje. Zaposleni na Mestni občini Velenje, javnih zavodih, Komunalnem podjetju Velenje in člani skupine Udarnik bodo čistili mestne vpadnice v petek, 19. aprila, dopoldan. Spomladansko čiščenje bodo zaključili s čistilno akcijo na Velenjski plaži, ki bo potekala v ponedeljek, 22. aprila.

V nedeljo, 7. aprila, Športno društvo Šentilj organizira trail Šentiljski trije kuclji – Š3, katerega ambasador je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

V petek, 26. aprila, med 10. in 11. uro na Pikinem igrišču (mestno otroško igrišče) pripravljajo telovadbo za malčke v starosti med 3 in 6 let. Vodena vadba, ki bo potekala pod skrbnim vodstvom kineziologov, bo brezplačna. Vabijo, da se vadbi ob udeležbi staršev pridružijo tudi malčki, ki niso vključeni v predšolsko varstvo enot Vrtca Velenje. Na dogodku bodo vrtčevskim otrokom, ki so sodelovali v projektu Beli zajček v okviru Evropskega tedna mobilnosti, podelili nagrade – kresničke. Telovadbo pripravljamo v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Velenje in Vrtcem Velenje.

Z željo, da za zdravje v prvi vrsti poskrbimo sami s preventivnimi ukrepi, so pripravili tri tematska predavanja, ki jih bodo izvedli strokovni predavatelji Centra za krepitev zdravja Velenje. Predavanja bodo 3., 10. in 17. aprila v sejni dvorani Mestne občine Velenje, in sicer ob 16. uri. Na temo tehnik sproščanja (3. april) bo predaval Niki Jakol, univ. dipl. psih., o zdravi prehrani (10. april) bo predaval Goran Pandol, univ. dipl. inž. živil. tehnol., o pomenu ustnega zdravja (17. april) pa bodo predavale Barbara Slamek, mag. zdr. nege, Alma Ibrahimović, dipl. m. s. in Ana Cafuta, dipl. m. s.

Za motivacijo in svež zagon pa bodo v aprilu na družbenih omrežjih Mestne občine Velenje in pridruženih zavodov intenzivneje podajali informacije v obliki različnih dogodkov in predstavitev, meritev in predavanj, predlogov za brezplačno rekreacijo na prostem, ponudbo lokalne in zdrave prehrane itd. Pripravili bodo motivacijsko nagradno igro Koraki za zdravje, s katero bodo spodbujali hojo na bližnje hribe – Koželj, Vodemla, Lubela, Jakec in Graška gora. Na vsakem hribu bo QR koda, ki si jo boste lahko skenirali in z zbiranjem korakov in hribov sodelovali v nagradni igri s športnimi nagradami, ki jih podarjata priznani športni trgovini iz mestnega središča Velenja. V pomoč in spodbudo pri pohodih na okoliške hribe so tudi različne mobilne aplikacije za štetje korakov in merjenje aktivnega gibanja. Projekt Koraki za zdravje bodo zaključili 1. maja s pohodom na Graško goro.