750 novih dreves v gozdu za Vilo Herberstein

Slika je simbolična

Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) bo letos organizirala že 5. vseslovensko prostovoljsko akcijo sajenja dreves Pomladimo gozdove 2024, v katero je vključila tudi Velenje. 6. aprila lahko sodelujete v pogozdovanju območja trim steze v gozdu za Vilo Herberstein, ki ga je julijsko neurje močno prizadelo. Podrtih je bilo cca 1.600 m3 dreves, ki jih bomo nadomestili s 750 novimi drevesi. Na občinskih zemljiščih se bo v letošnjem letu zasadilo več kot 200 dreves, in sicer v parku pri gimnaziji, Sončnem parku, KS Gorica, pri vrtcu Tinkara in drugje.

Akcija Pomladimo gozdove 2024 sočasno poteka na več lokacijah po Sloveniji. Letos jo bo družba SiDG organizirala v soboto, 6. aprila, z začetkom ob 9. uri. Trajala bo približno do 11. ure. Akciji se bo pridružil tudi župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Predvidena je zasaditev 750 dreves, listavcev in iglavcev. Večino dreves bomo zasadili na območju trim steze, manjše število pa ob pešpoti proti Gorici, kjer je občina pred kratkim že zasadila 10 dreves.

MOV občane prijazno poziva k pogozdovanju, saj lahko do zdravih in odpornih gozdov, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj podvrženi naravnim ujmam, pridemo samo ob skupnem sodelovanju gozdarske stroke, lastnikov gozdov in širše družbene skupnosti. Zainteresirani se lahko prijavijo prek spletne povezave Skupaj pomladimo slovenske gozdove 6. april 2024 (office.com). Sajenje sadik gozdnega drevja je nezahtevno opravilo, primerno za vse generacije. Udeleženci morajo obvezno s seboj prinesti orodje za sajenje – rovnico, kramp ali motiko. Potrebujejo tudi zaščitne rokavice in primerno terensko obutev. Najlažje je, če sadimo v paru.

Na delovišču bodo udeležence pričakali gozdarji SiDG in Zavoda za gozdove Slovenije, ki bodo izvedli demonstracijo pravilnega sajenja in nudili strokovno pomoč. Udeležba na akciji je na lastno odgovornost.