Gasilci so steber zaščite in varnosti v kraju in širše

Na zbor članstva so članice in člani PGD Lokovica povabili goste iz GZ Šaleške doline, sosednjih društev, občinskega poveljstva Občine Šoštanj ter dveh pobratenih PGD – Ribno pri Bledu in Mala Nedelja. Zbor sta pozdravila tudi župan Občine Šoštanj Boris Goličnik in predsednik KS Lokovica Boštjan Dermol. Gasilsko zvezo sta zastopala kar domači član in predsednik Boris Lambizer ter poveljnik Aleksander Osetič, ki je v skupnem imenu zveze izrazil zahvalo in priznanje za prizadevno, strokovno in zavzeto delo tega izredno aktivnega društva.

Župan je med drugim povedal: »Ste steber zaščite in varnosti v kraju in širše, kot smo vsi gasilci. S svojo požrtvovalnostjo in strokovnostjo delujete preventivno, ko je potrebna pomoč ob požarih, nesrečah in še posebej, kot lani, ob naravnih nesrečah, ki nas pestijo vse pogosteje in so vse hujše. Spet se je izkazalo, da je sistem zaščite in reševanja tudi v našem okolju nekaj, kar deluje, in je primeren. Kar 584 škodnih primerov je bilo ob teh dogodkih, 196 hiš je prizadela naravna nesreča, rušilo je kar 300 plazov. Posredovanje je bilo potrebno v 252 intervencijah. Zahvala vašemu vodstvu in PGD Lokovica, čestitke k uspešnemu delu ter ob še kako pomembnih tekmovalnih uspehih v gasilstvu.«

Podporo in komentar o sodelovanju je prispeval tudi poveljnik gasilskega poveljstva Občine Šoštanj Klemen Mežnar. Po razpravah, ko so sprejeli poročila, in brez pripomb nadzornega odbora, je poveljnik Janko Hriberšek v imenu vodstva PGD Lokovica predlagal operativni in finančni načrt, kar bo ob prostovoljnem delu terjalo okrog 57 tisoč evrov stroškov.
GZŠD je nekaterim članom društva podelila priznanja za dolgoletno članstvo in aktivno delo. Za 50 let so jih prejeli Ivan Cevsar, Branko in Viktor Drev, Anton Hudales in Rudolf Sevčnikar, za 40 let pa Brigita Lambizer. Še posebej pa so se spomnili svojega sotovariša, vsestransko aktivnega strokovnjaka na področju gasilstva, zaščite in reševanja, visokega gasilskega častnika, zdaj tudi v vlogi predsednika GZ ŠD in podžupana Borisa Lambizerja. S čestitkami in tako, da mu je kar »besede pobralo«.