450 novih uporabnikov že priklopljenih na širokopasovni internet

Velenje – Na omrežje projekta RUNE, hitrega širokopasovnega interneta na podeželskih območjih, je v MO Velenje priklopljenih že 450 uporabnikov. Trenutno potekajo dela v naseljih Bevče in Vinska Gora, v naslednjih dneh pa začnejo z deli v Zgornjem Šaleku.

Dela v okviru projekta RUNE so v večini zaključena v naseljih Kavče in Podkraj, kjer lahko uporabniki že uporabljajo izjemno hitro povezavo. Prav tako zaključujejo dela v naselju Šentilj, kjer bo približno 400 uporabnikov kmalu priklopljenih na širokopasovni internet. Predvidoma do konca meseca bo izvajalec začel tudi s polaganjem končne plasti asfalta na območjih, kjer je bila optika vgrajena v cesto.

Dnevno se izvede cca 300 metrov gradbeno optičnega omrežja in do trije priključki. 80 odstotkov gradbenih priključkov je že dokončanih v naseljih Podkraj, Kavče, Ložnica, Laze, Arnače, Silova, 70 odstotkov pa v krajih Vinska Gora, Pirešica, Lipje, Prelska. Asfaltiranje že poteka v Podkraju, Kavčah in Ložnici, predvidoma čez 14 dni pa se bo pričelo z asfaltiranjem tudi v Vinski Gori in Prelski. Trenutno potekajo dela v naseljih Bevče, Zgornji Šalek in Vinska Gora, kjer bo do konca avgusta priključenih dodatnih 300 gospodinjstev.