3D tehnologija ne pozna meja

Šolski center Velenje sodeluje v evropskih projektih že vse od leta 1966, bolj intenzivno pa od leta 2004, ko je Slovenija postala del Evropske unije. Takrat  so se odprle možnosti za povezovanje z različnimi državami ter sodelovanje v različnih zanimivih projektih. Trenutno so na Šolskem centru Velenje aktivno vključeni v osem mednarodnih projektov, pri treh projektih pa sodeluje tudi Šola za strojništvo.

21. junija so v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) dijaki predstavili svoje izdelke iz projekta  »3D-Printers, Development, Digital Community«, ki ga je financiral program Erasmus+. Profesor strokovnih teoretičnih predmetov  Viljem Osojnik, ki je mentor dijakom pri evropskih projektih, je povedal: »Ta projekt je edinstven primer, ko smo lahko v celoletno delo vključili celoten razred. V okviru predmeta Prostorsko modeliranje, h kateremu smo pridružili ta evropski projekt, so dijaki pridobili ogromno teoretičnega in praktičnega znanja ter izdelali končno nalogo, za katero so dobili tudi oceno. Dijake smo vključili od začetka, tako da so se naučili načrtovanja, zasnove in tudi izvedbe projekta.«

Pri projektu gre za kombinacijo strojništva, 3D-tiska, skeniranja in zagotavljanja ohranjanja kulturne dediščine v Sloveniji. Najprej so dijaki določili izmere objektov in predmetov v naravni velikosti, zaradi omejitve 3D-tiska so potem mere predelali, narisali na novo in jih postavili v merilo 1 : 10. Ideje za izdelke so črpali v kulturni dediščini v lokalnem okolju, naredili so rekonstrukcijo kozolca ob Škalskem jezeru ter kozolca s Konovega, odpravili pa so se tudi v Veržej, kjer so naredili rekonstrukcijo mlina na Muri, ki ga je nedolgo nazaj odnesla voda. Ta izdelek je bil za izdelavo najbolj zahteven, saj si pri izmerah niso mogli pomagati z objektom, uporabili so podatke in izmere, ki se nahajajo v muzeju v Veržeju. Končni izdelek so sestavili iz več kot 60 delov, uporabili so 15 kg filamenta ter vanj vložili več kot 100 ur dela.

»Projekta smo se lotili že v začetku šolskega leta«, je povedal dijak in udeleženec projekta Kristjan Turnšek. »Spoznavali smo se s 3D-tiskom, pridobili pa smo tudi ogromno drugih znanj, izdelek in končna projektna naloga se nam štejeta tudi kot četrti predmet. Projekt je bil sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, z mojo ekipo smo naredili repliko kosti in zob mastodonta v sodelovanju z Muzejem Velenje.« Kristjanu sta 3D tehnologija in tiskanje izredno zanimiva, saj ju lahko uporabi pri izdelovanju rezervnih delov  in duplikatov originalov za muzeje. Za tisk so uporabili plastiko, ki je najbolj vodljiv in razširjen material za obdelavo. »Pri 3D-printu ni omejitev in zdi se mi zelo koristna tehnologija,« je še povedal.

 Pri projektu so se povezali tudi z Muzejem Velenje, za katerega so, kot že zapisano, naredili rekonstrukcijo mastodontovih kosti in zob ter muzejske pištole Valter PPK, ki je razstavljena v muzeju v Topolšici. »Pred časom se nam je zgodil neljubi dogodek, ko so nam vdrli v muzejsko enoto v Topolšici. Imeli smo srečo, da pištole Valter PPK, ki ima veliko muzejsko vrednost, takrat ni bilo tam. Začeli smo razmišljati, kaj storiti, in ko so nas na ŠCV prosili za sodelovanje, smo se z veseljem odzvali. Preko tega projekta smo dobili idejo, da s pomočjo 3D-tehnologij nadomestimo določene predmete v našem muzeju,« je povedala direktorica Muzeja Velenje Tanja Verboten.   Duplikati zob, kosti in pištole, ki so jih dijaki izdelali, so identični originalom, razlikujejo se samo po teži. Na ta način bi lahko v prihodnje v muzeju na razstavi zamenjali še kak občutljiv predmet z identičnim duplikatom. Na ta način bodo obiskovalcem omogočili, da predmet še vedno vidijo, original pa je lahko shranjen na varnem v muzejskem arhivu.

Vodja evropskih projektov v izobraževanju na Šolskem centru Velenje Miran Papež je povedal: »Ključna pri mednarodnih projektih za naše dijake je dopolnitev pouka, znanje, ki ga pridobijo, se šteje tudi pri njihovih ocenah, hkrati pa lahko s pomočjo takih projektov na ŠCV pridobimo tudi sredstva za nakup različne opreme, ki jo lahko potem uporabljamo pri pouku. Pomembno je tudi sodelovanje dijakov in profesorjev, ki se v okviru takih projektov zelo povežejo.« Predstavil je tudi zadnja zelo uspešna projekta, pri katerih je sodelovala Srednja šola za strojništvo, geotehniko in okolje. Pri prvem je nastala spletna platforma s 76 različnimi navodili, kako izvajati pouk na daljavo ter z navodili za izdelavo učnih gradiv z virtualno resničnostjo. Na MIC-u so v sklopu projekta postavili tudi zeleno sobo z vso opremo, ki omogoča snemanje multimedijskih gradiv in vsebin. S pomočjo tega projekta bodo vključili virtualno učenje pri vseh predmetih na Šolskem centru Velenje.

V sklopu drugega projekta, ki ga je Miran Papež izpostavil, so izdelali interaktivno spletno platformo za učenje tehničnega risanja, na kateri je zbranih več kot 1.000 nalog s področja tehničnega risanja, platforma pa bo ponujala tudi možnost samostojnega učenja in preverjanja znanja za srednješolce in tudi za študente. »Mladi s sodelovanjam pri Evropskih projektih pridobijo ogromno novega znanja in kompetenc, taki projekti pa so pomembni tudi za medpredmetno povezovanje. Dijaki so končno projektno nalogo, ki so jo o svojih izdelkih pripravili za zaključek, spisali tudi v angleščini. Tako smo povezali predmeta Prostorsko modeliranje in Angleščino,« je povedal Miran Papež in dodal še, da bodo v prihodnjem letu svoje izdelke predstavili še sovrstnikom iz Češke, Bolgarije in Grčije, ki so prav tako sodelovali pri projektu.