120 let planinskega društva Šoštanj

5. marca 1904 je v hotelu Avstrija (danes Kajuhov dom) v Šoštanju na pobudo Frana Kocbeka, načelnika Savinjske podružnice SPD, potekal ustanovni shod Šaleške podružnice Slovenskega planinskega društva (SPD). Ta je delovala na območju šoštanjskega, slovenjegraškega in deloma konjiškega okraja ter je ob ustanovitvi štela 12 članov. Šaleška podružnica SPD je bila predhodnica kasnejšega Planinskega društva Šoštanj. Za prvega načelnika podružnice je bil izvoljen Ivan Koropec.

1933 – Koča na Smrekovcu

Zaradi nekaterih birokratskih zapletov so z rednim delovanjem začeli šele v naslednjem letu (1905). Zadeve so se lotili zelo zavzeto in rezultati so bili kmalu vidni. Markirane so bile prve planinske poti Šaleške podružnice. Planinstvo je bilo takrat domena meščanskega sloja prebivalstva in obrtnikov, ki so lahko društvo podpirali tudi finančno. Podružnica je ob začetku prve svetovne vojne popolnoma prenehala z delovanjem, ponovno pa je zaživela leta 1919. Septembra 1933 je potekalo odprtje koče na Smrekovcu, ki je bila prva koča Šaleške podružnice SPD.
Kmalu po začetku vojne leta 1941 je bila podružnica razpuščena. Vse do konca vojne Šaleška podružnica SPD ni bila dejavna, po koncu vojne pa je bilo leta 1946 društvo ponovno osnovano. Takrat se je začela tudi gradnja zasilne koče na Smrekovcu, ki pa so jo zaradi finančnih težav prepustili sosednjemu društvu iz Črne na Koroškem.

1952 – Dom na Slemenu

Leta 1951 so za predsednika društva izvolili Andreja Stegnarja, ki je prišel v Šoštanj na mesto direktorja Tovarne usnja (TUŠ). Zagotovil je potrebna finančna sredstva in društvo se je finančno popolnoma naslonilo na TUŠ. Spomladi 1951 se je začela gradnja planinskega doma na Slemenu in finančna sredstva so bila še kako potrebna. Poudariti je treba, da so pri gradnji sodelovali številni udarniki. To so bili planinci, usnjarski delavci in tudi ostali. Dom na Slemenu, ki so ga leta 1962 preimenovali v Andrejev Dom, je bil zgrajen in odprt za obiskovalce 21. septembra 1952. Kmalu je postal priljubljena točka planincev tako iz Šaleške doline kot tudi iz ostalih krajev.

1960 – Alpinistični odsek

PD Šoštanj je alpinistični odsek, ki je kasneje začel delovati tudi na območju PD Velenje, ustanovilo leta 1960. Ta odsek je dal številne priznane alpiniste, ki so na svojem področju dosegli velike, tudi mednarodne uspehe. Leta 1963 je društvo na občnem zboru ustanovilo mladinski odsek in gorsko stražo. Leta 1979 se je član Šaleškega alpinističnega odseka (ŠAO) Ivan Ivč Kotnik kot član jugoslovanske odprave uspešno udeležil odprave v Himalajo, na najvišjo goro sveta Mount Everest.
Leta 1982 je bila ustanovljena Planinska sekcija Gaberke. V septembru 1992 je potekala slovesnost ob 40. obletnici odprtja Andrejevega doma na Slemenu. 5. marca 1994 je v Domu kulture v Šoštanju potekala proslava ob 90-letnici društva. Ob tej priložnosti so razvili prenovljeni prapor društva. V letu 1994 je bila ob tej obletnici uradno odprta Trška pot okoli Šoštanja. V istem letu je bil ponovno vzpostavljen mladinski odsek, leta 1995 pa je začela izhajati tudi društvena publikacija, imenovana Planinski popotnik.

1999 – Mladi planinci

Leta 1999 je bila ustanovljena dijaška skupina, v šolskem letu 2000/2001 pa planinska skupina v Vrtcu Šoštanj. Tako je bil vzpostavljen sistem delovanja mladih v planinskem društvu od predšolske vzgoje do razredne stopnje in študentov. Na Kajuhovem domu je bila 5. marca 2004 odkrita spominska plošča ob 100. obletnici ustanovitve Šaleške podružnice SPD. Nova pridobitev v tem letu je bila tudi Ravenska pot, ki je v naslednjih letih postala priljubljena tako med domačini kot tudi med planinci od drugod.
Bojan Rotovnik, dolgoletni član društva in tudi njegov predsednik med letoma 2003 in 2005, je leta 2010 postal predsednik Planinske zveze Slovenije. Društvo je leta 2014, ob 110-letnici, dobilo nove društvene prostore v Vili Lučka v Šoštanju. Leta 2018 je v Domu Kulture v Šoštanju, v organizaciji PD Šoštanj, potekala Skupščina PZS. V letu 2024 društvo praznuje 120-letnico obstoja.

Na Trgu svobode v Šoštanju si lahko ogledate razstavo z naslovom 120 let planinskega društva Šoštanj, posvečeno društvu in njegovemu visokemu jubileju.