Znižali nadomestilo

V občini Gornji Grad minula leta nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča niso zaračunavali, letos pa so se za ukrep odločili. To je povzročilo med nekaterimi občani obilo slabe volje. Na občinski upravi so prejeli več kot 100 pritožb na izračun, zato so se odločili in svetnikom predlagali nižji faktor izračuna za omenjena zemljišča. Na nedavni seji občinskega sveta je večina svetnikov ta predlog podprla.